Smart Cities


Čas odeslání: 24. května 2023

Smart Cities

Obrazovky v nákupních centrech se v posledních letech postupně staly jedním z důležitých prostředků budování značky a marketingu, díky čemuž se průmyslové výklady stávají stále důležitějšími při vystavování reklamních stojanů v nákupních centrech.Tento článek bude analyzovat ze čtyř aspektů: stav odvětví, potřeby zákazníků, životnost průmyslových displejů a řešení.

https://www.gdcompt.com/solution/smart-cities/

Z hlediska současného stavu v oboru jsou požadavky na zobrazování reklam v nákupních centrech stále přísnější.Nejen, že vyžadují vysokou čistotu obrazovky a věrnost barev, ale také potřebují podporovat různé programy pro přehrávání reklamy a být vybaveny vysokým výpočetním výkonem a úložnou kapacitou.Kromě toho musí reklamní obrazovka nákupního centra podporovat síťovou komunikaci a dálkové ovládání provozu, aby byla zachována stabilní provozní schopnost a bezpečnost.

Pokud jde o potřeby zákazníků, obrazovky nákupních center musí odpovídat image značky a produktové kultuře a zobrazovat vlastnosti značky a produktu, aby se zvýšilo povědomí o značce a reputace a přilákalo více zákazníků.Zákazníci zároveň požadují také nízké investiční náklady, nízké náklady na provoz a údržbu a snadnou instalaci a údržbu obrazovek nákupních center.

Pokud jde o odolnost průmyslových displejů, prostředí použití reklamních displejů nákupních center je poměrně drsné a vyžaduje vlastnosti, jako je odolnost proti nárazům, prachotěsnost a vodotěsnost, aby se vyrovnaly s neočekávanými fyzickými nebo povětrnostními katastrofami a zajistily stabilní provoz displeje nákupního centra. obrazovky.Kromě toho by průmyslové displeje měly mít také vysokou spolehlivost a provozní stabilitu, aby se snížila manuální údržba a prostoje a zlepšil se efekt zobrazení reklam v nákupních centrech.

Nejlepším řešením je použití průmyslového monitoru.Průmyslové displeje mají vyšší zobrazovací výkon, jako je reprodukce barev, jas a kontrast, a podporují různé programy pro přehrávání reklam a souběžné zpracování více úloh, což může zajistit jasnost a autentičnost zobrazování reklam v nákupních centrech.Současně mají průmyslové displeje také silnou odolnost proti nárazům, prachotěsné, vodotěsné a další vlastnosti, které zajišťují stabilní provoz reklamních displejů nákupních center v jakémkoli prostředí.Kromě toho může vysoká spolehlivost a stabilita průmyslových displejů snížit manuální údržbu a prostoje a dále zlepšit efekt zobrazení reklam v nákupních centrech.

Abychom to shrnuli, průmyslový displej je pokročilá technologie a řešení v reklamním zobrazování nákupních center, které může zlepšit účinek zobrazování a propagace reklamy při současném uspokojení stávající poptávky na trhu.Může poskytnout obrazovky v nákupních centrech s vyšším zobrazovacím výkonem, jako je reprodukce barev, jas a kontrast.Při dobré fyzické ochraně a ochraně životního prostředí může zajistit stabilní provoz obrazovek v nákupních centrech po dlouhou dobu.